CBD och klimakteriet

Klimakteriet är något alla kvinnor genomgår nångång i livet, finns det positiv koppling mellan CBD olja och klimakteriet? Det är ett kosttillskott som innehåller stora mängder av cannabinoiden cannabidiol, som kommer ifrån hampaväxten.

Vad innebär klimakteriet?

CBD och klimakteriet
CBD och klimakteriet

Klimakteriet markerar en “förändring i livet” – en fas som indikerar slutet på en kvinnas fertila förmåga. Klimakteriet kännetecknas av brist på menstruation under minst 12 månader. Det uppstår vanligtvis mellan 40 och 55 års ålder. Ett tidigare inducerat klimakteriet anses generellt ha fler negativa konsekvenser än ett klimakteriet som uppstår i senare skede.

Detta kan orsaka ett tidigt klimakterie:

 • Vissa läkemedel som hämmar östrogen- och progesteronproduktion – såsom de som används vid behandling av endometrios.
 • Överdriven psykologisk belastning
 • Stålskador från kemoterapi eller strålbehandlingar
 • Dåliga livsstilsvanor, särskilt cigarettrökning och dålig kost
 • Långvarig exponering av skadliga toxiner
 • Långtidssjukdomar
 • Eventuell saknad av tidigare graviditeter

Tecken och symtom på klimakteriet

Det finns en rad olika symtom som alla kan variera från mildt obehag till livsförändrande, dessa inkluderar: 

 • Nattsvettningar
 • Osteporos
 • Trötthet
 • Depression
 • Ökad förekomst av urinvägsinfektioner
 • Torr hud och försämrad hudkvalité
 • Sömnlöshet eller oregelbundna sömnmönster
 • Torrt hår eller hårförlust
 • humörsvägningar, irritation och ångest
 • Minskad sexlust

CBD olja Nybörjare


En bra CBD olja att börja med är Modernaturs CBD olja “Nybörjarn” som är en mild och potent CBD olja med mycket CBD / per krona.


Fördelar med att använda CBD Olja vid klimakteriet

Det sker ständigt mer och mer forskning på cannabinoider som kosttillskottet innehåller. Fördelarna med CBD är många och inkluderar:

 • Sömnkvalitéforskning indikerar på att CBD har en positiv inverkan på sömnlängd och kvalité. Det kan stabilisera blodtrycket och hjälpa musklerna att slappna av
 • Bentillväxt – Enligt studier har CBD möjligheten att stimulera benväxten. Osteoporos är en av de mer olyckliga symtomen av klimakteriet och CBD kan därmed vara en potentiell positivt kosttillskott.
 • Humörsvägningar – ett vanligt symtom bland kvinnor när de genomgår klimakteriet är att de känner sig deprimerade eller irriterade. Det finns ett flertal studier som visar CBD potentiell som ett humörstabiliserande medel 
 • Kompliment till hormonella läkemedel – forskning indikerar på att CBD kan vara ett komplement för icke-hormonella receptbelagda läkemedel.

Hur du använder CBD Produkter:

Det finns en rad olika produkter som innehåller CBD och beroende på ens behov kan det skilja sig. Exempelvis finns det hudprodukter såsom krämer och oljor som används direkt på huden. För sömn och humörstabilisering finns exempelvis oljor, e-juice och ätbara produkter. CBD Olja som är den absolut vanligare formen kan även intas via mat och dryck.

Dosering av CBD olja

Hur du doserar CBD olja under klimakteriet varierar från person till person, eftersom vi alla har olika förutsättningar. Den rekommenderade dosen kan skilja sig beroende från produkt till produkt. Generellt är den en god ide att börja på en låg dos och sedan arbeta sig uppåt till en som fungerar optimalt. En generell regel är att hitta en dos som varken är för mycket eller för lite. 

Obs:

Den information som finns på denna sida är baserad forskning och studier, samt upplevelser från människor som nyttjar CBD. Informationen skall ej förväxlas eller vara ansedd att användas/ersätta sjukdomsrådgivning. CBD produkter är ett naturligt kosttillskott som ej är avsedda för att behandla, bota eller diagnosticera sjukdomar. Du bör i första hand vända dig till en läkare vid sjukdom och rådgöra över eventuella komplikationer/interaktioner innan du använder CBD produkter.