CBD olja mot PTSD

CBD mot PTSD

PTSD är ett tillstånd som påverkar människor i olika utsträckning, våldsbrott och sexuella övergrepp är några av de vanligaste orsakerna till PTSD. CBD olja har visat sig vara ett allt mer populariserat alternativt för att hjälpa människor med PTSD. I denna text får du reda på vad CBD är för något, samt hur det kan påverka människor drabbade av PTSD.

Vad innebär PTSD?

PTSD är ett tillstånd som drabbar människor som går igenom eller har gått igenom fruktansvärda och traumatiska händelser i livet. Detta innebär att de kan uppleva stora mängder stress och orolighet. Även en lång tid efter att händelsen har passerat. När en traumatiserad person upplever situationer som påminner om händelser dras kroppens försvarsmekanismer igång. Detta innebär att personer med PTSD kan bli kraftigt påverkade och att det uppstår svårigheter i att ha en normal vardag. Det finns olika styrkor av PTSD beroende på individ och händelse. Vissa upplever symtom mer än andra. En generell förklaring är att människor med PTSD känner sig stressad och att de befinner sig i fara när de står inför en situation som påminner dem om det som orsakat PTSD.

Går det att använda CBD olja mot PTSD?

CBD olja mot PTSD
I ett flertal länder runt om i världen används CBD olja för människor som är drabbade av PTSD.

I ett flertal länder runt om i världen används CBD olja för människor som är drabbade av PTSD. Cannabinoider som CBD oljan innehåller har visat sig gynna de som är drabbade av ångest, stress och depressioner i ett flertal fall. Det finns även många rapporter där CBD olja lindrat människor som får ångestattacker till följd av PTSD. CBD olja kan bidra till att minska symtomen från PTSD, något som gör att det idag används av bland annat Amerikanska och Israeliska armén.


CBD olja Nybörjare


En bra CBD olja att börja med är Modernaturs CBD olja “Nybörjarn” som är en mild och potent CBD olja med mycket CBD / per krona.


CBD olja mot PTSD – vad är fördelarna?

En av de mest uppmärksammade fördelarna med CBD, inte minst inom forskning där man studerat mycket kring hur CBD kan behandla symtom som orsakas av PTSD. Forskning har visat att CBD/Cannabinoider kan lindra stress, ångest och depression till följd av PTSD. CBD/Cannabinoider ansluter till kroppens endocannabinoida system som i sin tur kan påverka det fysiska och psykiska symtomen av PTSD som anses vara djupt rotade i medvetandet och kroppen. Det är av denna anledning som PTSD tidigare varit svårt att hantera. CBD olja kan vara en strategisk komponent för att hantera PTSD hos många personer som är drabbade.

Hur doserar jag CBD olja för PTSD?

Olika människor har olika förutsättning och därmed regerar alla olika på CBD. Dessutom så spelar kvalitén och koncentrationen av varje CBD produkt in. Generellt så anses 25 mg CBD per dag vara en tillräcklig dos för de flesta, vissa kan dock behöva mindre medan andra behöver mer. Det är en god rekommendation att börja långsamt och vara uppmärksam hur CBD olja påverkar dig. Personer med starka symtom kan behöva en starkare dos än normalt, då är det rekommenderat att successivt öka tills lindring ges. Alla personer är dock olika, därför är det en god ide att inte stressa fram resultatet. 

Hur använder jag CBD olja mot PTSD? 

Att skapa distans från trauman samt lätta på ens inre tillvaro är en viktig del i att hantera PTSD. Det är detta som traditionella antidepressiva och humörförändrande läkemedel/mediciner haft som syfte när det kommer till PTSD. Detta har i sin tur inneburit att CBD blivit ett effektivt alternativ för att behandla PTSD.  Det är dock svårt att ge en allmän värdering om hur bra det fungerar, då alla individer är olika. Det viktiga är att hitta en dos med CBD/cannabinoider som fungerar för en själv.

Finns det biverkningar med att använda CBD olja mot PTSD?

CBD olja anses vara en säker produkt, något som stöds av WHO (världshälsoorganisationen) som under 2017 hade en konferens kring ämnet CBD. Precis som med allt annat finns det en risk att vissa personer upplever biverkningar. Dessa kan inkludera trötthet, aptitförändringar, muntorrhet, diarré och illamående. Dessa symtom är inte särskilt vanliga och ej lika omfattande som de bieffekter som kan orsakas av traditionella läkemedel som används för att behandla PTSD.

CBD mot PTSD – vad säger forskningen?

CBD mot PTSD har blivit en populär forskningsgren att göra studier kring.  Washington State University gjorden en studie 2018 och kom fram till att cannabis/hampasorter med ett högt CBD värde har potential i att minska ångest och stress. Ytterligare studier indikerar att CBD/cannabinoider är ett säkert sätt att behandla PTSD.

Tillskillnad från många av de traditionella läkemedel som nyttjas vid PTSD, har CBD ej några starka bieffekter. Inte heller har CBD några större risker med att utveckla beroende. Ju säkrare och bättre användning av CBD/Cannabinoid ju enklare är det att sluta, om det nu skulle behövas.

CBD olja kan vara ett bra alternativ till de som drabbats eller är mitt inne i ett trauma. Det kan vara ett praktiskt hjälpmedel för att få uppleva livet som inte längre präglas av trauma, smärta, stress i lika stor grad. Det är av denna anledningen som det blivit ett populärt alternativ för att behandla PTSD.

Obs:

Den information som finns på denna sida är baserad forskning och studier, samt upplevelser från människor som nyttjar CBD. Informationen skall ej förväxlas eller vara ansedd att användas/ersätta sjukdomsrådgivning. CBD produkter är ett naturligt kosttillskott som ej är avsedda för att behandla, bota eller diagnosticera sjukdomar. Du bör i första hand vända dig till en läkare vid sjukdom och rådgöra över eventuella komplikationer/interaktioner innan du använder CBD produkter.