CBD mot Parkinsons sjukdom

CBD mot Parkinsons sjukdom

Att använda CBD mot Parkinsons sjukdom har allt mer ökat i popularitet med åren. Detta i samband med att mer forskning gjorts gällande CBD mot Parkinsons sjukdom. Sjukdomen i sig är inget ovanligt, utan är en vanlig diagnos bland neurodegenrativa sjukdomar. Denna artikel behandlat ämnena CBD och Parkinsons sjukdom och hur dessa två interagerar med varandra.

Vad innebär Parkinsons sjukdom?

CBD mot Parkinsons sjukdom
CBD mot Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en långvarig sjukdom som främst drabbar äldre människor. Det är en neurologisk sjukdom som gör att kroppens celler som producerar dopamin (en signalsubstans) långsamt minskar. Dopamin som är en viktig signalsubstans ansvarar för en rad olika funktioner i kroppen. Vid utveckling av Parkinsons Sjukdom kan det leda till stelhet, skakningar, förlorad muskelkontroll och med tiden kan personer förlora förmågan att prata och gå.

Hur fungerar CBD mot Parkinsons sjukdom?

Varje människa har ett endocannabinoid system som är ett biologiskt system och reglerar viktiga funktioner i kroppen. Genom att använda CBD Produkter (exempelvis CBD Olja) så stimuleras detta system. Det är av denna anledning som varför det dykt upp behandlingsformer i att behandla Parkinsons sjukdom med CBD. Det hela är mycket nytt och det görs kontinuerligt mer forskning och undersökningar på det hela. De finns tydliga indikationer på att CBD kan lindra symtom som uppstår vid Parkinsons sjukdom såsom sömnstörningar, förändrat humör och psykoser.

2017 genomfördes en studie som visar att CBD blockerar en receptor i kroppen vid namn GPR6 som kan orsaka vissa försämringar av rörelseförmåga hos patienter med Parkinsons sjukdom. Ytterligare studier har visat att människor som använd CBD fått ökat livskvalité och minskade psykiska störningar.


CBD olja Nybörjare


En bra CBD olja att börja med är Modernaturs CBD olja “Nybörjarn” som är en mild och potent CBD olja med mycket CBD / per krona.


Fördelar med att använda CBD mot Parkinsons sjukdom

CBD har blivit allt mer etablerat inom hälsovården, inte minst av att det allmänna intresset ökat. Studier visar på en rad olika fördelar, och att det kan bidra till att hjälpa vid olika sjukdoms tillstånd. Nedan är några fördelar med att använda CBD för att lindra symtom från Parkinsons sjukdom:

  • Antiinflammatoriskt
    Långvariga inflammationer i hjärnan leder till en minskning av dopamin. Eftersom CBD är antiinflammatoriskt så ökar det hjärnans dopamin nivåer. Det finns även forskning som visar på att minskade inflammationer i kroppen även minskar hastigheten på sjukdomens utveckling.
  • Förbättrad sömn
    En av de vanligaste fördelarna som människor upplever med CBD är förbättrad sömn. En studie visade att 75-300mg CBD vad effektivt för att behandla sömnstörningar. Något som är en vanlig symtom bland människor som drabbats av Parkinsons sjukdom. Genom att få bättre sömn ökar människors livskvalité och mer tid fås till återhämtning, där sömn är en viktig komponent.
  • Minskade psykos
    Ett vanligt symtom vid Parkinsons sjukdom är utvecklingen av psykotiska tillstånd, där patienten bland annat kan uppleva hallucinationer. CBD har visat sig kunna minska detta tillstånd även med en liten dos. Vilket i sin tur hjälper den drabbade att hantera sin livssituation bättre.

Hur kan jag använd CBD mot parkinsons sjukdom och lindra symtomen?

CBD är enkelt att implementera i din vardag och på så vis minska ens symtom och få ett liv med ökad livskvalité. Det enklaste viset är att använda CBD olja, men det går även bra att använda andra CBD Produkter såsom kapslar, pasta och salva. CBD produkter kan bidra med att minska skakningar och den försämrade rörelseförmågan som ofta uppstår vid Parkinsons sjukdom.

Det är viktigt att använda rätt dosering, du hittar detta enklast genom att börja lugnt och långsamt. För att då vara uppmärksam på de förändringar som sker i kroppen. Du kan komma att behöva minska eller höja dosen med tiden. Rådgör gärna med en läkare om vad den anser kan vara bra.

Vad säger forskningen om CBD mot Parkinsons?

Det har forskats allt mer på CBD mot Parkinsons, om hur det kan användas för att öka livskvalitet bland de som drabbats. Detta har i sin tur inneburit att nya metoder utvecklats och med tiden kommer nya framsteg att nås. Detta har i sin tur bidragit till att användningen av CBD mot parkinson ökat.

Det endocannabinoida systemet och Parkinsons sjukdom

En viktig komponent gällande CBD mot Parkinsons sjukdom är det endocannabinoidasystemet som bland annat påverkar immunförsvaret och hjärnfunktioner. System har en viktig roll i reglerandet av hormoner som är relaterade till kroppens reaktioner på stress och reproduktivasystem. I kroppen finns det något som kallas för cannabinoid receptorer, det är dessa som CBD produkter påverkar. Det finns två olika receptorer som forskare än så länge hittat, dessa kallas för CB1 och CB2 receptorer. ESC som det endocannabinoida systemet förkortas till påverkar en rad olika funktioner i kroppen och kan påverka bland annat aptit, sömn, humor och kognition. Parkinsons Sjukdom påverkar oftast dessa funktioner på ett eller annat vis. Detta i sin tur innebär att sjukdomen påverkar det endocannabinoida systemet. Därför bör det endocannabinoida systemet alltid vara i toppform, annars kan människor få förvärrande symtom och göra det svårare att få en fungerande livssituation. Genom att använda CBD produkter får det endocannabinoida systemet näring i form av cannabinoider som finns i produkterna. Vilket gör att systemet får chans att fungera mer effektivt.

Obs:

Den information som finns på denna sida är baserad forskning och studier, samt upplevelser från människor som nyttjar CBD. Informationen skall ej förväxlas eller vara ansedd att användas/ersätta sjukdomsrådgivning. CBD produkter är ett naturligt kosttillskott som ej är avsedda för att behandla, bota eller diagnosticera sjukdomar. Du bör i första hand vända dig till en läkare vid sjukdom och rådgöra över eventuella komplikationer/interaktioner innan du använder CBD produkter.