CBD olja mot MS

CBD mot MS

CBD mot MS är av de mest forskade områden när det kommer till CBD, mycket tack vare de resultat som upptäckts. I denna text ges information om vad CBD är för något och hur det kan användas av människor som är drabbade av multipel skleros.

Vad innebär multipel skleros?

MS (multipel skleros) är en sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet, det är en så kallad neurologisk autoimmun sjukdom. Det är en av de vanligaste autoimmuna sjukdomar och drabbar unga, medelålders människor likväl äldre. Det är en kroniskt och progressivt försvagande sjukdom som går att påverka med hjälp av olika insatser.

För många MS-patienter så försvårar sjukdomen så pass mycket att det blir svårt att leva ett normalt liv, där det innebär att exempelvis arbetsuppgifter försvåras eller görs omöjliga. Detta i sin tur leder till att många behöver stor hjälp och stöd för vårdande. 

Vanliga symtom hos människor drabbade av MS

  • Smärta
  • Trötthet
  • Minskad rörlighet
  • Spasticitet
  • Förlamning
  • Blåsdysfunktion

CBD olja mot MS, hur kan det hjälpa till?

CBD olja mot MS
CBD olja mot multipel skleros, hur kan det hjälpa till?

CBD är en förkortning för cannabidiol. Detta ämne är en så kallad cannabinoid, en samling ämnen som består av över 100 olika unika cannabinoider med olika egenskaper. Dessa cannabinoider inklusive CBD påverkar ett stort biologiskt system i kroppen som upptäcktes på 1990-talet kallat det “endocannabinoida systemet”. Detta system har till uppgift att upprätthålla balans i kroppen, och reglerar en rad olika biologiska funktioner, samt påverkar andra biologiska system likt nervsystemet och immunförsvaret.


CBD olja Nybörjare


En bra CBD olja att börja med är Modernaturs CBD olja “Nybörjarn” som är en mild och potent CBD olja med mycket CBD / per krona.


CBD har visat sig vara antiinflammatoriskt, och har dessutom visat sig kunna vara till hjälp för att hantera smärta som uppstår vid MS. Det har även visat sig kunna bidra till att hjälpa vid depression, bidra till hjälp vid bukbesvär och muskelspasticitet.  CBD mot MS har varit ett mycket omtalat område där människor från olika bakgrund har utryckt hur CBD hjälpt dem.

CBD mot MS (multipel skleros), vad är fördelarna?

Många människor upplever en förbättrad livskvalité när de använder CBD för att behandla sin MS. De finns många människor som gått från traditionell medicin till att enbart nyttja CBD. Regelbunden användning har visat sig kunna minska spasmer och smärtor hos människor, samtidigt som deras liv blivit enklare. Människor som dessutom är drabbade av depression kan få positiv effekt på grund av CBD oljans avslappnade effekter.

Finns det några biverkningar med att använda CBD olja mot multipel skleros (MS)?

CBD olja anses vara ett säkert ämne med milda biverkningar, men trots det så upplever en del biverkningar. Detta kan innefatta trötthet, förändrad aptit och muntorrhet. Genom att dricka tillräckligt mycket vatten per dag kan detta hjälpa med muntorrheten. Jämfört med traditionella läkemedel är dessa bieffekter oftast försumbara.

Dosering av CBD olja mot MS (Multipel skleros)

Alla människor har olika förutsättningar och kan där med reagera olika. En allmän rekommendation är att 25 mg CBD per dag är en tillräcklig dos för de flesta, vissa kan dock behöva mindre och andra mer. Genom att långsamt trappa upp dosen och vara vaksam för förändringar bidrar du till en så positiv upplevelse som möjligt.

Hur använder jag CBD olja?

CBD olja kommer i en flaska med tillhörande pipet. Genom att droppa önskat antal droppar under tungan, vänta i minst en minut och sedan svälj så får du enkelt i dig kosttillskottet. Det finns även andra CBD produkter så som kapslar, pasta och CBD E-juice. Den sistnämnda används med hjälp av e-cigaretter. Salvor och krämer är även ytterligare produkter som används genom att smörja områden i behov. För att exempelvis behandla hudåkommor, eller lindra ledvärk och smärtor.

CBD olja mot MS (Multipel skleros) – vad säger forskningen?

Området gällande CBD olja mot MS har intresserat forskare under en längre tid och flera studier har genomförts. Anledningen till detta är för att studierna ofta visat positiva resultat där forskare kommit fram till att CBD olja mot multipel skleros (MS) kan vara ett bra alternativ. Mer forskning görs för att utforska ytterligare möjligheter.

En studie som genomfördes 2012 innebar att MS-patienter delades upp i två grupper. Den enda gruppen fick nyttja cannabis-cigaretter medan den andra gruppen nyttjade placebo-cigaretter. Efter en vis tid under studien skiftade grupperna. Studien kom fram till att de som nyttjade cannabis-cigaretter (innehållande CBD och cannabinoider) fick minskning av smärta, samt en förbättring av spasticitet för de som fick i sig cannabis-cigaretter.

2013 gjordes en annan studie där forskarna undersökte effekterna av cannabis (CBD, Cannabinoider) för behandling av neurotisk smärta. Försöksgrupperna fick munsprayer, där den ena gruppen fick en munspray innehållandes CBD medan den andra fick en placebo. Studien visade att den grupp som använt munspray med CBD hade mindre smärta än den andra gruppen.

Obs:

Den information som finns på denna sida är baserad forskning och studier, samt upplevelser från människor som nyttjar CBD. Informationen skall ej förväxlas eller vara ansedd att användas/ersätta sjukdomsrådgivning. CBD produkter är ett naturligt kosttillskott som ej är avsedda för att behandla, bota eller diagnosticera sjukdomar. Du bör i första hand vända dig till en läkare vid sjukdom och rådgöra över eventuella komplikationer/interaktioner innan du använder CBD produkter.