CBD mot migrän

CBD mot migrän

Går det att använda CBD olja mot migrän? Vad är det forskningen säger?CBD Olja innehåller något som kallas för cannabinoider, dessa ämnen har i sin tur förmågan att påverka kroppens endocannabinoida system. Ett stort biologiskt system som är viktigt för vår hälsa. I denna artikel ges överblick på hur CBD olja kan användas av människor drabbade av migrän.

Vad är Migrän

CBD mot migrän
CBD mot migrän

Migrän är ett relativt vanligt symtom, där forskning uppskattar att 1 av 5 kvinnor och 1 av 15 män upplever migrän. Det är en typ av svår huvudvärk som ofta känns som en intensiv smärta på ena eller båda sidorna av huvudet. Det finns även ytterligare symtom som kan uppstå inklusive illamående, ökad känslighet för ljus och ljud, samt kräkningar. Vissa personer kan få migrän flera gånger per vecka med andra endast upplever det några gånger per år.

Migrän utlöses vanligtvis i den del av hjärnan som kallas för hypotalamus. En migränattack kan utlösas av extrem stress, det har visat sig att ett flertal som lider av migrän har en obalanserad nivå av serotonin i neurotransmittorerna. 

Fungerar CBD Olja mot migrän?

CBD Olja har uppstått som ett allt mer lovande hjälpmedel mot migrän. En studie indikerar på att det har lovande resultat för att behandla migrän. Detta eftersom vissa av cannabioiderna som CBD olja består av har visat sig agera som naturligt smärtstillande.

Låga nivåer av serotonin kan orsaka expansion av blodkärlen vilket kan öka antalet migränattacker. CBD Olja (cannabinoider) har visat sig kunna bidra till ökade serotonin nivåer, genom att förhindra expansionen av blodkärlen. En ökad nivå av serotonin kan där med minska antalet migränattacker.

Det har gjort mycket forskning som indikerar på CBD Oljans förmåga att agera smärtstillande för kroniska smärtor i allmänhet.  Ytterligare en studier som påvisar CBD Oljans potential mot migrän är en studie från 2016, där slutsatsen var att cannabinoider minskar antalet migränattacker.


CBD olja Nybörjare


En bra CBD olja att börja med är Modernaturs CBD olja “Nybörjarn” som är en mild och potent CBD olja med mycket CBD / per krona.


Fördelar med att använda CBD olja mot migrän 

Cannabinoider har använts i tusentals år för dess smärtstillande egenskaper, och hampaväxten där de finns i störst utsträckning varit en av de vanligaste örterna för att behandla åkommor, inte minst migrän!

Det finns fortfarande en okunskap bland människor att CBD olja skulle orsaka berusning, detta är något helt felaktigt eftersom produkten innehåller minimala mängder av den rusgivande ämnet THC (under 0,2%) och rikliga mängder av CBD som inte har någon som helst psykoaktiv verkan.

CBD Olja kan vara ett komplement eller alternativ till traditionella åtgärder, och det har ansetts av världshälsoorganisationen vara ett skonsamt alternativ med minimala bieffekter och risk för beroende. 

Hur använder jag CBD Olja mot migrän?

Vanligtvis så tas CBD Olja oralt mot migrän, det innebär att du lägger önskat antal droppar under tungan, väntar och sedan sväljer. Detta gör att kroppen får chans att absorbera bättre, då huden är mycket tunn under tungan. Seriösa aktörer bifogar en “doseringguide” med produkter som är utformad efter internationella rekommendationer.

Forskning kring CBD olja mot migrän

Forskning kring CBD olja mot migrän har varit en av de vanligaste områdena för forskning, inte minst på grund av att så många människor är drabbade. Det finns rikligt med material som tydligt indikerar cannabinoiders potential att användas inom en rad olika åkommor, särskilt kronisk smärta inklusive huvudvärk/migrän.

“Endocannabinoid brist” är ett fenomen som läkaren Ethan B Russio drivit fram genom åren. Teorin är som sådan att om personers endocannabinoida system har för låga halter av endo-cannabinoider (sådana som kroppen producerar själv) kan en rad komplikationer uppstå, där bland migrän, fibromyalgi och ytterligare symtom. Genom att konsumera fyto-cannabinoider (exempelvis från CBD olja) ges möjligheter för kroppens endocannabinoida system att få balans igen. Mer och mer forskning indikerar på att det faktiskt är så, och hur viktigt det är att ha ett hälsosamt endocannabinoid system för vår hälsa.

Det finns allt fler studier samt uttalanden av läkare, forskare och vanliga människor som visar att CBD olja är ett säkert kosttillskott, som kan bidra till smärtlindring. Inklusive den kroniska smärta som personer med migrän bär på.

Observera:

Den information som finns på denna sida är baserad forskning och studier, samt upplevelser från människor som nyttjar CBD. Informationen skall ej förväxlas eller vara ansedd att användas/ersätta sjukdomsrådgivning. CBD produkter är ett naturligt kosttillskott som ej är avsedda för att behandla, bota eller diagnosticera sjukdomar. Du bör i första hand vända dig till en läkare vid sjukdom och rådgöra över eventuella komplikationer/interaktioner innan du använder CBD produkter.