CBD olja mot kronisk smärta

CBD mot kronisk smärta

CBD olja är ett populärt kosttillskott som bland annat uppmärksammats för dess förmåga att behandla kronisk smärta. I denna artikel ges information kring CBD olja mot kronisk smärta för att du själv ska kunna avgöra om det är ett bra alternativ.

Vad innebär kronisk smärta?

CBD olja mot kronisk smärta
CBD olja mot kronisk smärta – ett naturligt alternativ

Kronisk smärta kan beskrivas som en en intensiv smärta som finns i särskilda delar av kroppen och påverkar personen negativt under en längre tidsperiod. Närmare bestämt så innebär kronisk smärta att en smärta stannar i kroppen i över 12 veckor.

Det finns många olika faktorer som kan orsaka smärtan. Det kan uppstå från sömnstörningar och psykiskt mående, inflammationer i ryggen, skador och en rad andra anledningar.  Kronisk smärta kan påverka en person mycket negativt, begränsa rörelse och orsaka obehag för den drabbade personer. Det är en god ide att börja behandla smärtan i tid, eftersom en längre tid av kronisk smärta kan leda till ytterligare komplikationer i framtiden. 

Det finns ännu ingen teknik som kan mäta smärta, eller diagnostisera källan till smärtan. Detta i sin tur innebär att personen som är drabbad av kronisk smärta behöver vägleda vårdpersonalen för att tillsammans hitta lösningar. När det kommer till CBD och kronisk smärta så har mycket skett inom forskningen, likväl behandlings metoder. Detta har lett till att många människor använder CBD mot smärta.

CBD olja mot kronisk smärta – ett naturligt alternativ

CBD olja innehåller något som kallas för cannabinoider. Det finns över 100st olika cannabinoider, alla med sina olika egenskaper. CBD som är en förkortning för cannabidiol är den vanligaste förekommande cannabinoiden i CBD olja, vilket är anledningen till varför den kallas så. De senaste 30 åren har allt fler människor fått upp vetskapen för hur viktigt CBD/cannabinoider kan vara för att bidra till ett ökad livskvalité, därför börjar allt fler människor dagligen att nyttja CBD för att lindra kronisk smärta. Skillnaden mellan CBD och THC, är att den förstnämnda ej ger någon berusning. Vilket är en stor anledning till varför CBD olja blivit så populärt.


CBD olja Nybörjare


En bra CBD olja att börja med är Modernaturs CBD olja “Nybörjarn” som är en mild och potent CBD olja med mycket CBD / per krona.


CBD olja kan hjälpa vid olika typer av smärtor

CBD olja kan bidra till minskad smärta hos en rad olika tillstånd, nedanför är några exempel.

Migrän

Många människor lider av migrän, det är en typ av svår huvudvärk där smärtan är betydligt värre än vanlig huvudvärk. Dess intensitet kan variera och försvåra livet olika mycket. Vissa människor nyttjar mediciner för att hantera sin smärta, medan andra människor kan isolera sig från intryck för att försöka få bukt med smärtan. Migrän uppstår oftast på ena sidan av huvudet och den drabbade kan bli överkänslig för både ljud och ljus. Även illamående är något som kan drabba personen. Det är ett tillstånd som kan påverka en persons liv till stordel om inte lindring hittas.

Genom att använda CBD olja kan det lindra effekterna från migrän. CBD är ett naturligt kosttillskott med goda möjligheter för att effektivt kunna behandla CBD. En orsak till migrän kan vara låga serotonin nivåer och CBD kan bidra till ökade nivåer. Att lokalt applicera CBD olja (eller pasta/salva) kan hjälpa kroppen att slappna av, som då kan minska besvären.

Ledsmärta

Artrit/ledgångsreumatismär ett tillstånd då inflammationer uppstår i lederna och orsakar smärta i kroppen. Det är ett tillstånd som dessutom ofta förvärras med åldern. Två av de främsta symptomen är smärta och svullnad, även om det finns en rad andra komplikationer från detta tillstånd. Inflammationen i lederna kan göra det svårt för personen att röra sig. Det finns olika sätt att behandla ledsmärta allt ifrån fysioterapi, kosttillskott, livsstilsförändringar, medicinering och i vissa fall operation.

Mensvärk

Mensvärk är ett vanligt tillstånd bland kvinnor, som kan innefatta starka och smärtfylld menstruationssmärtor. Vissa kvinnor har så pass grova smärtor att de kan behöva ta injektioner för att hantera smärtan. Detta gör att många kvinnor har en svårighet att hantera sin vardag eftersom mensvärken påverkar dem så pass mycket.

CBD olja är blivit ett allt mer populärt alternativ för att underlätta menstruationssmärtor. Detta eftersom kosttillskottet fungerar muskelavslappnande med antiinflammatoriska egenskaper. Vilket gör att den påverkar de områden som är inflammerade och orsakar smärta. CBD olja kan bidra till avslappning, vilket kan göra det enklare att sova och hantera ångest. Detta innebär att människor får enklare att bibehålla en högre livskvalité och vara till hjälp vid PMS.

Vad innebär inflammation och hur kan CBD olja hjälpa? 

CBD och cannabinoider har antiinflammatoriska egenskaper vilket är varför de blivit så populärt att använda och inte minst forska på. En inflammation är kroppens immunförsvar som försöker skydda området. Det innebär att immunförsvaret försöker ta bort den skadade delen (celler). Att bära på inflammationer kan vara både smärtsam och besvärligt, men är ett sätt för kroppen att hantera skadlig stimuli.

Hur fungerar CBD olja mot smärta?

CBD olja har visat sig vara till stor hjälp vid behandling av kronisk smärta. Detta eftersom cannabinoider som CBD olja innehåller påverkar kroppens endocannabinoida system. Detta i sin tur påverkar vissa receptorer i kroppen och kan där med minska smärtan i kroppen.

Det endocannabinoida systemet producerar sina egna cannabinoider kallat för endo-cannabinoider och dessa påverkar kroppen CB1 & CB2 receptorer som finns utspritt i kroppen. CB1-receptorerna som finns bland annat i hjärnan påverkar aptit, smärta, känslor, rörelse och minne. CB2-receptorerna påverkar i sin tur bland annat immunförsvaret. Det som sker vid användandet av CBD olja är att det bidrar till att kroppen kan skapa fler av sina egna endocannabinoider.

Finns det biverkningar av att använda CBD olja mot smärta?

CBD olja och dess cannabinoider har visat sig vara ett säkert medel, särskilt i jämförelse med många av de starka mediciner som förskrivs mot smärta. Bieffekterna är ofta milda till sin grad och kan innebära exempelvis trötthet, yrsel och diarré Världshälsoorganisationen (WHO) genomförde 2017 en bedömning av CBD och kom fram till att det var ett säkert alternativ. Även om en stor del människor får positiva upplevelser så upplever ett fåtal biverkningar. 

Hur doserar jag CBD olja mot smärta?

Allmänna riktlinjer har i takt vuxit fram med att mer människors testa att använda CBD olja, samt studier som genomfört.

Mängden CBD kan variera beroende på vikt, ålder, längd samt individuella förutsättningar. Runt 25 mg per dag är en mängd som fungerar för de flesta, vissa behöver dock mer och andra mindre. Det är viktigt att börja i långsam takt och vara uppmärksam på de förändringar som sker. Detta för att ge ett så gott resultat som möjligt. 

Hur använder jag CBD olja mot smärta?

Det vanligaste sättet är att droppa önskat antal CBD droppar under tungan, vänta i minst en minut och svälj. Detta för att huden är tunn under tungan och möjliggör snabbare absorbering. Det går även att konsumera CBD via exempelvis CBD kapslar.

CBD kan också appliceras direkt på huden, genom CBD hudkrämer. Applicera på det smärtsamma området och massera huden under en tid. Använd gärna CBD hudkräm regelbundet och testa dig fram.

Vad säger forskningen kring CBD olja mot kronisk smärta? 

När det kommer till forskning kring CBD/Cannabinoider så har smärta varit ett av de mest forskade områdena. Det har skett i stor utsträckning och flera länder har genomfört forskning, inklusive Israel, Spanien och USA. Även i Sverige forskas det nu på hur cannabinoider kan vara till hjälp för de som drabbats av kronisk smärta.


En granskning som gjordes 2008 jämförde studier som genomfört mellan 1980-talet och 2007, slutsatsen var att CBD var överlag en effektiv behandling av smärta utan märkbara bieffekter. De uppmärksammade också att CBD kunde bidra till sömnsvårigheter relaterat till kronisk smärta.

Sammanfattningsvis kan det hela summeras med att CBD olja har stor potential i att lindra kronisk smärta. Där de bidrar till att hjälpa vid inflammation, ledbesvär ångest, migrän, sömnsvårigheter och smärta. CBD olja har ej några allvarliga bieffekter och är fyllt med fördelar.

Obs:

Den information som finns på denna sida är baserad forskning och studier, samt upplevelser från människor som nyttjar CBD. Informationen skall ej förväxlas eller vara ansedd att användas/ersätta sjukdomsrådgivning. CBD produkter är ett naturligt kosttillskott som ej är avsedda för att behandla, bota eller diagnosticera sjukdomar. Du bör i första hand vända dig till en läkare vid sjukdom och rådgöra över eventuella komplikationer/interaktioner innan du använder CBD produkter.