CBD mot hjärtsvikt

CBD mot hjärtsvikt

Går det att använda CBD olja när man har hjärtsvikt? Vad orsaker hjärtsvikt och vad vilken typ av hjälp finns att få? I denna text ges information på ett allmänt plan vad CBD Olja är för något likväl vad hjärtsvikt är.

Enligt Hjärt och lungfonden är runt 250 000 personer drabbade av hjärtsvikt. Hjärtsvikt innebär att hjärtat hos personen som är drabbad ej orkar pumpa tillräckligt med blod i kroppen. Det är en folksjukdom som blir vanligare med ökad ålder. Ett allvarligt tillstånd som är en av de hjärtsjukdomar som ökar mest i världen.

CBD mot hjärtsvikt
CBD mot hjärtsvikt

CBD Olja är ett naturligt kosttillskott som blivit allt mer populärt med tiden. Det ett mångsidigt kosttillskott som bland annat innehåller en samling ämnen som kallas för “cannabinoider” det är dessa ämnen som fascinerar forskare, som även lett till forskning kring CBD och hjärtsvikt. CBD är en cannabinoid och står för “cannabidiol”. Denna cannabinoid är den mest framträdande cannabinoider i CBD olja.


CBD olja Nybörjare


En bra CBD olja att börja med är Modernaturs CBD olja “Nybörjarn” som är en mild och potent CBD olja med mycket CBD / per krona.


Vad innebär hjärtsvikt?

Hjärtat är en muskel, och hjärtsvikt innebär att hjärtat ej orkar pumpa tillräckligt med blod i kroppen. Genom att belasta hjärtat genom exempelvis motion och träning reagerar muskeln med tillväxt och kan där med öka i storlek. Människor som idrottar under hög nivå har överlag större hjärtmuskler än andra. Om hjärtat ej skulle orka pumpa blod i kroppen så gör det så att cellerna får för lite näring och syre. Vilket kan uppenbara sig i symtom som trötthet eller svårigheter att andas.

Vad orsakar hjärtsvikt? 

Flera är de faktorer som påverkar. En av orsakerna kan var för högt blodtryck, en annan är hjärtinfarkt då en del av hjärtmuskeln har dött/tagit skada som följd av infarkten. Det innebär att den kvarvarande massan behöver jobba extra hårt. Det finns ytterligare orsaker som kan utlösa hjärtinfarkt. Men vad innebär det?

Hjärtsvikt påverkar kroppen

När hjärtat är försvagat så kan den inte pumpa runt blod i kroppen som förr. Det innebär att exempelvis flera organ reagerar och kan då frisätta stresshormoner såsom noradrenalin och adrenalin för att hjärtmuskeln ska arbeta effektivare, så att mer blod kan pumpas ut.

Detta ökade tillskott av stresshormoner kan försätta personen i en ond cirkel. Då det bland annat innebär att motståndet i kroppens kärl ökar, likaså att pulsen ökar.

Vad har CBD Olja med hjärtsvikt att göra?

Först är det viktigt att förstå vad CBD olja är för något, samt hur det samspelar med kroppen. CBD olja tillverkas från industrihampa, som är en växt som nyttjats av människor i tusentals år. Inte minst på grund av dess näringsinnehåll. Denna växt innehåller något som kallas för cannabinoider, dessa ämnen påverkar kroppens endocannabinoida system. Ett stort biologiskt system som bland annat arbetat för att upprätthålla homeostasis (balans) i kroppen. 

Ett dysfunktionellt system kan leda till komplikationer.  Det är bland annat av denna anledning till varför det görs så mycket forskning kring det hela med alla dess olika komponenter.  Genom att tillföra cannabinoider till kroppen så aktiveras det endocannabinoida systemet. Vilket i sin tur påverkar en rad olika funktioner i kroppen. Mycket på grund av att det finns så kallade “cannabinoid receptorer” i kroppen som finns utspridda i stora delar av kroppen. 

Obs:

Den information som finns på denna sida är baserad forskning och studier, samt upplevelser från människor som nyttjar CBD. Informationen skall ej förväxlas eller vara ansedd att användas/ersätta sjukdomsrådgivning. CBD produkter är ett naturligt kosttillskott som ej är avsedda för att behandla, bota eller diagnosticera sjukdomar. Du bör i första hand vända dig till en läkare vid sjukdom och rådgöra över eventuella komplikationer/interaktioner innan du använder CBD produkter.