CBD mot hepatit

Vad säger forskningen kring CBD mot hepatit? Och vad är CBD för något, i denna artikel får du ta del av information kring det hela. CBD står för cannabidiol, det är en så kallad cannabinoid som finns i hampaväxten. Cannabinoider påverkar i sin tur kroppens endocannabinoida system, detta system har en viktig funktion för vår allmänna hälsa. Det är av denna anledning som intresset gällande CBD mot hepatit har ökat.

Vad är hepatit?

CBD mot hepatit

Hepatit är ett samlingsbegrepp på flera olika sjukdomar som går under beteckningen hepatit. Det är en sjukdom som definieras av att leverns inflammeras. Den främsta orsaken är en virusinfektion även om det finns ytterligare faktorer. Hepatit kan orsaka leverfel, skrumplever och till och med cancer.

Smittandet av hepatit sker främst när en frisk människa nyttjar mat eller att en som förorenats med avföring från en infekterad person. Hepatit kan även spridas när kroppsvätska från en infekterad person når en frisk sådan, via blod, sperma eller annan kroppsvätska.

CBD mot hepatit hur fungerar behandlingen?

CBD (cannabidiol) och andra cannabinoider har visat sig vara en effektiv metod för att behandla hepatit under kliniska prövningar och studier. De har visat sig i flera fall att CBD kan användas som ett hjälpmedel för människor som bär på hepatit. Detta eftersom CBD samverkar med kroppens egna endocannabinoida system genom cannabinoid receptorerna som finns i utspridda över kroppen. Något som visats sig kunna lindra symtom som uppstår i autoimmun och viral hepatit. Studier och forskning har visat at cannabinoid receptorerna har möjlighet att minska inflammationer i levern samt stoppa att ärr skapas på levern. När cannabinoider kopplar samman med CB2-receptorer minskar det inflammationen hos människor med fet lever och påverkar även återhämtningen. CBD bidrar även till att lindra smärtan hos människor som är drabbade av leversjukdom, samt de biverkningar som orsakats av behandlingen. 


CBD olja Nybörjare


En bra CBD olja att börja med är Modernaturs CBD olja “Nybörjarn” som är en mild och potent CBD olja med mycket CBD / per krona.


Hur använder jag CBD mot hepatit?

Det vanligaste sättet att konsumera CBD är via CBD olja. Då droppar du önskat antal droppar under tungan som sedan sväljs. Detta eftersom huden är tunn under tungan, du kan med fördel vänta i minst 60 sekunder innan du sväljer. Det finns även ytterligare CBD produkter som du kan använda dig av, exempelvis CBD kapslar och pasta.

Fördelar med att använda CBD mot hepatit

Det finns ett antal fördelar med att nyttja CBD mot hepatit. Dels så skyddar CBD levern mot akut skada. Forskare visade i en studie att CBD minskade leverskador på möss vid behandling av hepatit. 

Ytterligare studier har gjort där det visat att CBD har en inverkan på proinflammatoriska cytokiner. Det innebär att CBD undertrycker inflammatoriska cytokiner som skyddar mot skador. Vilket i sin tur ökar hållbarheten i leverns vävnader, så att avfall och toxiner från blodet kan fortsätta filtreras av levern.

En välkänt faktum är att CBD är en utmärkt antioxidant. Detta gör att den skyddar mot fria radikala som uppstår via oxidation, en skadlig process som sker i kroppen. Dessa radikaler kan orsaka skador inuti kroppens celler och gör det genom inflammation på grund av deras reaktivitet.

Genom att tillföra antioxidanter likt CBD så förhindras oxidation. Detta gör att CBD bidrar med att skydda från dessa farliga ämnen som kan påverka kroppen negativt. De fria radikalerna som uppstår vid oxidation samlas runt levern och påverkar därmed levercellerna. Cannabinoider från CBD produkter kan därför fungera som ett skydd mellan levern och biprodukterna. 

Finns det biverkningar att använda CBD mot hepatit?

CBD anses vara ett säkert ämne, något som även WHO (världshälsoorganisationen) kommit fram till. Vissa människor kan uppleva biverkningar även om dessa är sällsynta och är oftast att betrakta som mindre svåra jämfört med traditionella mediciner som nyttjas för att behandla hepatit.

CBD anses vara ett säkert ämne, något som även WHO (världshälsoorganisationen) kommit fram till. Vissa människor kan uppleva biverkningar även om dessa är sällsynta och är oftast att betrakta som mindre svåra jämfört med traditionella mediciner som nyttjas för att behandla hepatit.

CBD dosering mot hepatit

Beroende på vad personen har för förutsättningar varierar dosen, inte minst för att alla reagerar olika. 25 mg CBD per dag är en rekommendation som fungerar för många, det finns dock de som behöver mindre, medan andra behöver mer. Det bästa är att hitta vad som fungerar bäst för en själv. Genom att hitta rätt dos kan du nå det önskade resultatet enklare. En bra metod är att börja med en låg dos och sakta öka den för att nå önskat resultat. Det är då bra att vara uppmärksam för att då avgöra vilken dos som är lagom för dig.

Forskning gällande CBD mot hepatit

Det utvecklats allt fler studier kring CBD mot hepatit, inte minst för att de nuvarande metoderna kan både vara kostsamma och problematiska. CBD och andra sidan har visat sig ha minimala bieffekter med stor potential. Detta har i sin tur lett till ökad popularitet bland människor som väljer att använda CBD mot hepatit för att hantera symtomen.

CBD har visat sig ha stor potential när det kommer till att behandla hepatit B, och även att nyttja som ett anti-inflammatoriskt medel. En god nyheter för de med inflammations problematik, som då kan nyttja CBD för att exempelvis behandla leverinflammation som uppstår av hepatit.

Obs:

Den information som finns på denna sida är baserad forskning och studier, samt upplevelser från människor som nyttjar CBD. Informationen skall ej förväxlas eller vara ansedd att användas/ersätta sjukdomsrådgivning. CBD produkter är ett naturligt kosttillskott som ej är avsedda för att behandla, bota eller diagnosticera sjukdomar. Du bör i första hand vända dig till en läkare vid sjukdom och rådgöra över eventuella komplikationer/interaktioner innan du använder CBD produkter.