cbd mot depression

CBD mot diabetes

cbd mot depression
cbd mot depression

Diabetes ökar i världen, inte minst i västvärlden på grund av människors allt mer ohälsosammare kost, minskad motion och ohälsosamma vanor. Enligt WHO (världshälsoorganisationen) så har diabetes ökat från 4,7% 1980 till 8,5% år 2014. Diabetes är en stor orsak till njursvikt, hjärtinfarkt, stroke, amputering och blindhet. Symtomet diabetes uppstår när socker i blodet byggs upp. Kroppens celler kan inte producera tillräckligt med insulin och detta orsakar högt blodsocker.

CBD Olja för typ 1 diabetes

Studier har visast att CBD kan fördröja uppkomsten av diabetes. Detta beror på att cannabinoider har autoimmuna förmågor. Typ 1 diabetes orsakar av att immunförsvaret attackerar betaceller. Dessa celler ansvara för produktionen av kroppens insulin. CBD kan förhindra att dessa celler förstörs och att detta upprätthåller en normal metabolism i kroppen. CBD bidrar även till att reglera oxidativ stress.

CBD Olja för typ 2 diabetes

Även om den exakta orsaken till typ 2 diabetes ännu inte är kartlagd, så har forskare konstaterat att insulinet som produceras av kroppens bukspottkörtel inte räcker till för kroppen metabolism. Aktiveringen av CB1 receptorer som sker med hjälp av kosttillskottet ökar produktionen av insulin. Resultat blir en reglering av blodsockret och reducering av insulinresistens.


CBD olja Nybörjare


En bra CBD olja att börja med är Modernaturs CBD olja “Nybörjarn” som är en mild och potent CBD olja med mycket CBD / per krona.


Konventionella behandlingsmetoder

Viktminskning

Även om inte alla som har typ 2 diabetes är överviktiga så är det vanligt förekommande. Därför är viktkontroll en viktig process för att behandla typ 2 diabetes, för detta behöver den med diabetes göra regelbundet motion.

Diabeteskost

Detta syftar till att genom kost kontrollera sockernivåerna i blodet. Att ha en kost där fetter, kolhydrater, proteiner och fibrer är proportionella. Även måltids planering är grundläggande och det är ansett att personen bör ha åtminstone tre balanserade måltider per dag. Denna metod används för både typ 1 och typ 2 diabetes.

Läkemedelsterapi

Något av det vanligaste för att behandla diabetes här med hjälp av läkemedel, det innebär att ett antal läkemedel ges till patienten. Två av de vanligaste läkemedel för att behandla typ 2 diabetes är metformin och sulfonylurea. Syftet med dessa läkemedel är att sänka nivån av glukos som produceras i levern.

Insulinbehandling

Denna metod innebär att insulin tillsätts i blodet. Detta är relativt komplext så insulinbehandling genomgås bäst genom en kombination av övningar och lämplig diabeteskost. Insulin kan även ges med hjälp av en insulinpump, spruta, inhalator, eller penna.

Bariatrisk Kirurgi

Detta syftar till att genomgå kirurgi med syftet att minska patientens vikt. Det är dock inte helt utan risker och biverkningar. Kirurgin kan leda till andra sjukdomar.

Summering

Diabetes är en av de vanligaste folksjukdomarna i världen idag, nära en av fyra personer bär på sjukdomen. Men majoriteten av personerna märker ej av det förens det är i sista skedet. I sådana fall kan komplikationerna te sig mycket negativa.

CBD Olja kan enligt forskning både lindra men över förhindra utvecklingen av diabetes. Likaså att bidra till positiv inverkan på en rad relaterade tillstånd och symtom.

Det behövs fortfarande mer forskning som skapar tydlighet kring CBD Oljas potentiella effekt i att behandla diabetes, men jämfört med många andra behandlingar har kosttillskottet redan idag stor potential. Ett flertal av de konventionella läkemedel förknippas med en rad allvarliga bieffekter som kan göra situationen mer komplext för individen. Av denna anledning kan CBD olja vara ett mycket lovande alternativ.

Obs:

Den information som finns på denna sida är baserad forskning och studier, samt upplevelser från människor som nyttjar CBD. Informationen skall ej förväxlas eller vara ansedd att användas/ersätta sjukdomsrådgivning. CBD produkter är ett naturligt kosttillskott som ej är avsedda för att behandla, bota eller diagnosticera sjukdomar. Du bör i första hand vända dig till en läkare vid sjukdom och rådgöra över eventuella komplikationer/interaktioner innan du använder CBD produkter.