cbd mot depression

CBD mot depression

CBD Olja mot depression är en allt mer vanligare behandlingsform, ett dessutom skonsamt och säkert alternativ. Forskning har visat att CBD (cannabidiol) som finns i hampaväxten likaså dessa kosttillskott kan hjälpa många symtom, inklusive depression.

Vad är depression

CBD mot Depression
CBD mot Depression

Innan vi går in mer djupgående kring hur CBD kan användas för depression så skall vi först gå in på vad det är för något. Depression är en vanlig och allvarlig psykisk sjukdom som påverkar hur människor känner, agerar och tänker. Depression kan uppstå som resultat av ett trauma eller olycklig händelse, eller vara en predisponerad sjukdom. Oavsett orsakerna så är symtomen ofta de samma, dessa inkluderar: trötthet, aptitförändringar, energiförlust, sömnstörningar, svårighet att fatta beslut, förlust av lycka och nöje, känsla av värdelöshet, svårigheter att koncentrera sig eller tänka.

Det finns lyckligtvis gott om metoder för att bli kvitt sin depression, och flertalet forskare anser att depression orsakas av minskningen av neurotransmittorer i våra hjärnor (såsom dopamin och serotonin).

Fördelar med att använda CBD Olja mot depression

Bättre sömn

Sömnlöshet är ofta ett vanligt symtom på depression, samtidigt som sömn är en viktig del i att att må bra. CBD Olja kan potentiell sätt bidra till att hjälpa till med detta tillstånd.

Antiinflammatoriskt

Ett alternativ till att minska depression är att minska neurologisk inflammation och CBD har kraftiga anti-inflammatoriska egenskaper. 

Ökade serotonin-nivåer

Vetenskapliga studier indikerar på att cannabinoider som CBD Olja innehåller kan bidra till ökade serotonin nivåer i kroppen, vilket har visat sig kunna bidra till anti-depressiva egenskaper.


CBD olja Nybörjare


En bra CBD olja att börja med är Modernaturs CBD olja “Nybörjarn” som är en mild och potent CBD olja med mycket CBD / per krona.


Finns det några biverkningar med att använda CBD Olja mot depression?

Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) har CBD minimalt med bieffekter, det anses vara ett säkert ämne. De eventuella biverkningarna inkluderar illamående, diarré, aptitförändringar, muntorrhet och dåsighet. Symtomen är dock sällsynta och betydligt mildare än många av de svåra symtom som kan uppstå från konventionella läkemedel.

Hur doserar jag CBD Olja mot depression?

Alla människor är olika, likaså dess behov och reaktion på CBD. Den rekommenderade doser för olika produkter kan skilja sig mycket vilket kan ge upphov till förvirring. 25mg CBD per dag är tillräckligt för de flesta människorna – men vissa behöver mindre andra mer. Det är alltid en god idé att börja med en låg dos, känna efter och sedan eventuellt öka/minska till du når önskat resultat.

Du kan använda CBD Produkter i både mat dryck. Den vanligaste metoden är dock att droppa CBD olja under tungan och låta den ligga kvar i 1 minut för att sedan svälja.

Vad säger forskingen kring CBD olja mot depression?

Forskningen kring CBD och cannabinoider är fortfarande mycket ny, men goda resultat finns att tillgå. En studie baserat på kliniska prövningar visar att CBD behandling för depression har minimala risker på patienters psykiska tillstånd. 

Obs:

Den information som finns på denna sida är baserad forskning och studier, samt upplevelser från människor som nyttjar CBD. Informationen skall ej förväxlas eller vara ansedd att användas/ersätta sjukdomsrådgivning. CBD produkter är ett naturligt kosttillskott som ej är avsedda för att behandla, bota eller diagnosticera sjukdomar. Du bör i första hand vända dig till en läkare vid sjukdom och rådgöra över eventuella komplikationer/interaktioner innan du använder CBD produkter.