CBD mot Autism

CBD mot autism (ASD)

Allt fler människor blir diagnostiserade med autism i världen, enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är 1 av 160 barn  

Drabbade av autismspektrumstörning (ASD). Även om forskare ännu inte funnit roten till autism, så har viss forskning visad indikationer på att cannabinoider som CBD Olja innehåller kan vara en positivt komplement för personer med Autism.

Det finns ingen forskning som visar att CBD/Cannabinoider är den bästa behandlingen för autism, dock finns det mängder med anekdotiska berättelser, likaså studier som visar att CBD kan vara ett effektivt hjälpmedel.

Vad är Autismspektrumstörning (ASD)?

CBD mot Autism
CBD mot Autism

Autism är en funktionsnedsättning av komplex karaktär som visar sig i en rad olika störningar. Detta kan inkludera utveckling av språk, svårighet med sociala färdigheter, brist på kommunikation och upprepande typer av enformiga beteenden. Eftersom symtom kan variera från person till person. Därför används termen autismspektrumstörning för att beskriva detta. 

Personer med autism kan drabbas av sömnsvårigheter, fobier, ångest, tvångssyndrom (OCD). CBD Olja kan vara ett mycket bra kosttillskott för att bidra till att handskas med dessa symtom. Kommunikationssvårigheterna som människor med autism ofta bär på kan vara väldigt utmanade och skapa särskilda beteenden såsom självskadebeteende, ångest, ilska och receptiva “själv-lugnande” beteenden. På grund av cannabinoidernas lugnande effekt Kan det vara ett bra alternativ för personer med autism.

Fördelar med att använda CBD Olja mot autism

CBD Olja har möjligheten att normalisera några av de beteenden som uppstår hos människor med autism på grund av dess potentiella effekter. Dessutom så kan kosttillskottet potentiell minska krampar och fungera positivt för att sociala beteenden. Även om forskningen visar på goda indikationer på att detta kan vara ett bra alternativ till konventionella mediciner, så är ligger vården fortfarande efter när det kommer till att använda alternativa medel.


CBD olja Nybörjare


En bra CBD olja att börja med är Modernaturs CBD olja “Nybörjarn” som är en mild och potent CBD olja med mycket CBD / per krona.


Finns det några bieffekter med?

Enligt världshälsoorganisationen (WHO) är CBD ett relativt säkert ämne med minimalt med bieffekter och utan risk för beroende. Jämfört med många mediciner som används vid behandling av autism så kan kosttillskottet CBD Olja ses som ett betydligt säkrare alternativ, alternativt komplement. Bieffekter är relativt ovanliga och inkluderar: trötthet, diarré, illamående, aptitförändringar, muntorrhet.

ECS och autism

Den mänskliga kroppen har något som kallas för det endocannabinoida systemet (ESC) – ett viktigt biologiskt system som reglerar en rad olika funktioner i kroppen. Forskning har visat att ett hälsosamt sådant system är viktigt för människors hälsa, inte minst för personer som har autism. ESC utför en rad olika funktioner där bland:

  • Nöje & belöning
  • Minne
  • Motorisk kontroll
  • Smärthantering
  • Humörsvägningar

Det finns två typer av endocannabinoida receptorer i kroppen CB1 och CB2. Dessa finns utspridda i stora delar av kroppen, och vid intag av exempelvis CBD Olja aktiveras dessa receptorer. Då oljan innehåller fyto-cannabinoider som förvandlas till endo-cannabinoider när de intagits.

Hur doserar jag CBD olja mot autism (ASD)?

Det är rekommenderat att börja med en låg dos och sedan öka gradvis med tiden tills önskad effekt är uppnådd. Vissa  människor behöver mer medan andra behöver mindre.  Nyckeln är att hitta den dos som passar personen bäst – varken för lite, eller för mycket.

Den rekommenderade dosen för varje produkt kan ge upphov till förvirring, 25mg CBD per dag är en dos som fungerar för många, men vissa behöver mer andra mindre. Börja lågt och öka långsamt och var samtidigt uppmärksamhet. 

Obs:

Den information som finns på denna sida är baserad forskning och studier, samt upplevelser från människor som nyttjar CBD. Informationen skall ej förväxlas eller vara ansedd att användas/ersätta sjukdomsrådgivning. CBD produkter är ett naturligt kosttillskott som ej är avsedda för att behandla, bota eller diagnosticera sjukdomar. Du bör i första hand vända dig till en läkare vid sjukdom och rådgöra över eventuella komplikationer/interaktioner innan du använder CBD produkter.