CBD olja mot astma

CBD mot Astma

Astma är en vanligt tillstånd hos människor, WHO beräknar att det finns 235 miljoner i världen som lider av Astma. Cannabinoider som ämnet CBD tillhör har visat sig vara en av de bästa metoderna för att hantera Astma. I denna artikel ges information kring CBD mot astma.

Vad är Astma

Astma är en sjukdom som påverkar luftvägarna hos personer som blivit drabbade och detta kan medföra stora svårigheter att andas. Det sker genom inflammationer i den drabbades luftvägar, vilket gör att luftvägarna drar ihop sig. Det är denna process som gör det svårt för lungorna att få ner syre, eftersom luftvägarna är ihopdragna. Astma kan vara ett mycket allvarligt tillstånd beroende på person till person, vissa blir så pass hårt drabbade att de behöver besöka sjukhus för att få vård. 

Hur fungerar CBD olja mot astma?

Hur fungerar CBD olja mot astma
Fördelarna med att använda CBD mot astma

Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar lungorna. CBD och andra sidan är ett antiinflammatoriskt ämne, och det är en av de främsta orsakerna till varför det finns så stor potential gällande CBD mot astma. Eftersom det används för att hantera inflammationer i kroppen.

Det endocannabinoida systemet och astma

CBD är en cannabinoid, och dessa ämnen (cannabinoider) påverkar kroppens endocannabinoida system. Detta system spelar en viktig roll för vår allmänna hälsa och forskning har visat att detta system även kan påverka Astma. Genom att tillföra cannabinoider i form av CBD produkter får detta system näring och kan fungera mer effektivt, vilket i sin tur påverkar hälsan hos personen som har astma.

Fördelarna med att använda CBD mot astma

Det finns ett flertal olika fördelar med att nyttja CBD produkter mot astma, inte minst för att det är ett skonsamt alternativ. Nedan följer de mest framstående fördelarna:


CBD olja Nybörjare


En bra CBD olja att börja med är Modernaturs CBD olja “Nybörjarn” som är en mild och potent CBD olja med mycket CBD / per krona.


Smärtlindring

Även om smärta inte är den största faktorn för astma så upplever över tre fjärdedelar av patienter bröstsmärtor. CBD har visat sig vara en mycket effektiv komponent i att hantera och lindra smärta.

Friare luftvägar

CBD/Cannabinoider är en av de bästa naturliga lösningar när det kommer till astma och andningssvårigheter. Detta eftersom cannabinoiderna naturligt vidgar luftvägarna, detta har gjort att användare av CBD E-juice och liknande populariserats. Där människor fått stor hjälp med sin astma och kunnat använda det för att förhindra andningssvårigheter.

Minska muskelspasticitet

Bronkiala spasmer (Bronkospasm) innebär plötsliga sammandragningar av lungmusklerna som finns i luftvägarna. Vilket i sin tur leder till andningssvårigheter och kan ge upphov till lätta alternativt svåra konsekvenser. CBD spelar en viktig roll för att dämpa muskelspasticitet. En av de största komplikationerna med astma är just dessa spasmer. CBD har visat sig i flera fal vara en effektiv lösning för att minska eller helt eliminera muskelspasmer. En av de största fördelarna med att använda CBD mot astma är att det är ett säkert alternativ. Många upplever minimala eller rentutav inga bieffekter av att använda CBD mot astma. Genom att följa rekommenderade doseringar skapar du goda förutsättningar för att få ett bra resultat. 

Hur använder jag CBD mot astma?

Det vanligaste sättet att använda CBD mot astma är genom CBD Olja. Genom att droppa önskat antal droppar under tungan, för att sedan svälja efter drygt en minut. Ett annat populärt alternativ är att använda e-juice som du använder i en vaporizer/e-cigarett.

Forskning gällande CBD mot astma

Faktum är att forskning kring CBD mot astma är en populär del inom vetenskapen. Mycket tack vare dess potential. Det finns ett flertal studier som påvisar den goda effekt som CBD har mot astma. Det är en av anledningarna till varför CBD mot astma anses vara ett effektivt och skonsamt alternativ för att behandla tillståndet.

Obs:

Den information som finns på denna sida är baserad forskning och studier, samt upplevelser från människor som nyttjar CBD. Informationen skall ej förväxlas eller vara ansedd att användas/ersätta sjukdomsrådgivning. CBD produkter är ett naturligt kosttillskott som ej är avsedda för att behandla, bota eller diagnosticera sjukdomar. Du bör i första hand vända dig till en läkare vid sjukdom och rådgöra över eventuella komplikationer/interaktioner innan du använder CBD produkter.