CBD mot ångest

CBD mot ångest

En av de kanske vanligaste anledningarna till varför människor vänder sig till det naturliga kosttillskottet CBD olja är för ångest. Varför fungerar CBD olja mot ångest? Precis som med det mesta i världen är det hela högst individuellt, och ett flertal faktorer spelar in. I denna text ges överskådlig information som låter dig själv besluta huruvida CBD olja mot ångest är något för dig.

CBD olja innehåller något som kallas för cannabinoider, det är en samling ämnen som det forskats allt mer på, inte minst då mycket indikerar på hur det kan bidra inom en rad olika områden, inklusive CBD olja mot ångest.

Hjälper CBD olja mot ångest?

CBD mot ångest
CBD mot ångest

Ångest är något som drabbar många människor i olika grad, det kan vara allt ifrån mildra symtom, till mer extrema sådana. En faktor som kan bidra till ökad ångest är stress. Från ett biologiskt perspektiv är stress en nyttig funktion som historiskt sett har bidragit till att vi människor kunnat hantera hot (exempelvis skydda oss mot farliga djur). Stress är en viktig indikator för kunna lära människor vad som är ett hot, och hur det går att avvärja sig mot det. Stress kan även signalera att vi behöver vidta åtgärder för att förbättra vår situation. I dagens moderna samhälle är det vanligt att människor inte kan hantera dessa symtom väl, synnerligen om dessa situationer är återkommande. 


CBD olja Nybörjare


En bra CBD olja att börja med är Modernaturs CBD olja “Nybörjarn” som är en mild och potent CBD olja med mycket CBD / per krona.


Hur doserar jag CBD Olja mot ångest?

En allmän rekommendation är att nyttja mellan 25-50 mg CBD per dag. Det kan vara en god ide att börja på en betydligt lägre dos och sedan arbeta sig uppåt till en som passar dig. Det gäller att hitta en balans som passar just dig – varken för lite eller för mycket.

En studie som publicerats kom fram till att låga till medelstora doser av CBD gav lägre ångestnivåer jämfört med högre doser – detta innebär kort sagt att mer inte alltid är bättre.

Hur fungerar CBD Olja mot ångest?

CBD Olja innehåller cannabinoider, dessa påverkar kroppens CB1- och CB2-receptorer som är en del av kroppens endocannabinoida system. Ett biologiskt system som ansvarar över att upprätthålla balans i kroppen. Detta system bidrar till att reglera humör, smärta, aptit och en rad andra funktioner. Genom att inta CBD olja kan det öka nivåerna av kroppens egna cannabinoider som kallas för endocannabinoider.

CBD Olja innehåller cannabinoider, dessa påverkar kroppens CB1- och CB2-receptorer som är en del av kroppens endocannabinoida system. Ett biologiskt system som ansvarar över att upprätthålla balans i kroppen. Detta system bidrar till att reglera humör, smärta, aptit och en rad andra funktioner. Genom att inta CBD olja kan det öka nivåerna av kroppens egna cannabinoider som kallas för endocannabinoider.

En studie  visade att höga doser av CBD kan bidra till att bekämpa ångest & depression.

Vilka CBD produkter fungerar bra mot ångest?

Det är viktigt att du hittar produkter som passar dina behov, likaså att de håller hög kvalité. Det finns ett flertal olika seriösa producenter i världen som du kan använda dig av.

Obs:

Den information som finns på denna sida är baserad forskning och studier, samt upplevelser från människor som nyttjar CBD. Informationen skall ej förväxlas eller vara ansedd att användas/ersätta sjukdomsrådgivning. CBD produkter är ett naturligt kosttillskott som ej är avsedda för att behandla, bota eller diagnosticera sjukdomar. Du bör i första hand vända dig till en läkare vid sjukdom och rådgöra över eventuella komplikationer/interaktioner innan du använder CBD produkter.