CBD olja mot Alzheimers

CBD mot Alzheimers

CBD olja mot alzheimers är det något som det forskats allt mer på. Dessutom använder människor runt om i världen detta naturliga kosttillskott av olika anledningar. Enligt WHO (världshälsoorganisationen) så är Alzheimers sjukdom den vanligaste formen av demens och kan vara inblandad i så mycket som 60-70% av fallen. I världen finns det ca 50 miljoner människor som har demens och varje år diagnosticeras ytterligare 10 miljoner.

Vad är Alzheimers sjukdom?

Alzheimers sjukdom tillhör kategorien neurodegenerativ sjukdom, vilket innebär en kognitiv nedgång och progressiv neuronal förlust. Alzheimers är den vanligaste diagnosen bland personer med demens och det påverkar ofta äldre människor (+65 år). Sjukdomen kan orsakas av en rad olika faktorer bland annat miljöfaktorer och genetik. Symtomen kommer i varierande hastighet och kan ta långtid att utvecklas. Dessa symtom kan uppenbara sig i form av kognitiv försämring, kortvarig eller långvarig minnesförlust, depressioner, aggressivt beteende, talsvårigheter och psykos liknande tillstånd. Skulle Alzheimers fortsätta utvecklas kan det behövas ansenlig vård från familj och vårdgivare. De traditionella läkemedel som ges mot Alzheimers sjukdom kan bidra endast lindra symptomen. De kan alltså inte sakta ner utvecklingen eller dra tillbaka tillståndet.

Hur kan jag använda CBD olja mot Alzheimers?

CBD olja mot Alzheimers
Hur kan jag använda CBD olja mot Alzheimers?

Det finns många olika sätt att använda CBD mot Alzheimers och dess olika användningsområden ser endast ut att öka. Det finns ett flertal studier som visat att högre effektivitet uppnås när man nyttjar både THC och CBD. Att använda THC i en lägre mängd är att rekommendera, så att den psykoaktiva effekten uteblir. Det är av denna anledning som CBD produkter blivit så populära.

Att använda fullspektrum CBD Olja innebär att samtliga av hampaväxtens cannabinoider finns med i produkten, denna produkt ger full effekt utan att orsaka någon berusning. Det kanske enklaste sättet att använda CBD är att använda CBD olja och konsumera önskat antal droppar varje dag. Att dessutom droppa oljan under tungan, där huden är som tunnast är att rekommendera för maximalt upptag.


CBD olja Nybörjare


En bra CBD olja att börja med är Modernaturs CBD olja “Nybörjarn” som är en mild och potent CBD olja med mycket CBD / per krona.


Dosering för CBD och Alzheimers sjukdom

Detta är högst individuellt beroende på person till person, det är dessutom många olika faktorer som spelar in. Alla människor är annorlunda och kan där med reagera olika på CBD. Hos en person med Alzheimers kan det personliga tillståndet, stadiet av sjukdomen och allmänna svårigheten spela in i resultatet.

Det förslagna dosen för varje CBD produkt kan skilja sig beroende på koncentration och vilken typ av CBD produkt det är. En allmän rekomendering är 25mg CBD per dag som anses vara tillräckligt för de flesta, vissa behöver dock mer och andra mindre. Vid starka symtom går det att öka dosen successivt för att nå önskat resultat.

Forskning och studier om CBD mot Alzheimers

Med åren har ett flertal studier genomförts kring CBD mot alzheimers. En studie från 2016 handlar om att en grupp på 10 personer mättes för att se resultatet efter att ha används CBD. Detta skedde under 4 veckor och studien visade en betydande minskning av NPI (neuropsykiatrisk poäng) som gick från 44,3 till 12,9 poäng. Detta innebar i mer konkreta termer en minskning av apati, irritabilitet, aggression, agitation och illusion. Resultaten var så pass positiva att det ledde till en mer omfattande klinisk studie.

En ytterligare studie som skedde 2011 som genomfördes av amerikanska forskare handle om att behandla alzheimers sjukdom hos möss. Resultaten från studien var lovande det visade att CBD kan vara positiv för tillväxten/utveckling av neuroner hos mössen.

Hur fungerar CBD olja mot alzheimers?

I CBD olja finns något som kallas för cannabinoider. Vid användning av CBD olja aktiverar de vissa receptorer i kroppen (cannabinoid receptorer) och bidrar till att minska uppkomsten av neurologiska tillstånd. Det system som bidrar till detta kallas för det endocannabinoida systemet.  

Kliniska studier har visat att CBD kan förbättra olika symtom för de som drabbats av Alzheimers sjukdom. Bland annat aptit problem och försämrade sömnmönster.

Fördelar med att använda CBD mot Alzheimers sjukdom

CBD (cannabidiol) är ett ämne som kommer ifrån hampaväxten och tillskillnad från THC som också kommer från samma växt, så har CBD ingen berusande effekt. Vilket är varför det har blivit så populärt och omtalat.

CBD fungerar som en antioxidant

En bidragande faktor i Alzheimers är utsläppen av oxidativt stress och reaktivt syre som är kopplade till immuninflammation. Detta innebär att personens cellers antioxidantförmåga sänks vilket leder till produktion av fria radikaler. Samt reaktioner med proteiner och fettsyror i cellmembranen. Eftersom CBD agerar som en antioxidant kan det bidra till att sakta ner processen och lindra många neurologiska symtom.

CBD påverka neural stimulans

Att använda CBD vid behandling av Alzheimers sjukdom har flera positiva fördelar. Personer som har sjukdomen får ofta skador på neurala vävnader vilken kan orsaka stora förändringar i personligheten, minnesförlust och minskad kognitiv förmåga. Något som kan leda till att en person som tidigare var kärleksfull, snäll och lugn kan bli elak och självisk. Genom att använda CBD kan det stimulera de neurala vävnaderna och där med minska tillväxten av dessa otrevliga effekter.

CBD olja är antiinflammatoriskt

En av de mer omtalade effekterna hos CBD är att det är anti-inflammatorisk. Vid Alzheimers sjukdom som är en neurodegenerativa störning sker det vanligtvis inflammationer i neurala vävnader, vilket med tiden kan utvecklas din en rad olika komplikationer. Eftersom CBD är anti inflammatoriskt har et kunnat visa sig fördröja tillståndet utveckling.  

Obs:

Den information som finns på denna sida är baserad forskning och studier, samt upplevelser från människor som nyttjar CBD. Informationen skall ej förväxlas eller vara ansedd att användas/ersätta sjukdomsrådgivning. CBD produkter är ett naturligt kosttillskott som ej är avsedda för att behandla, bota eller diagnosticera sjukdomar. Du bör i första hand vända dig till en läkare vid sjukdom och rådgöra över eventuella komplikationer/interaktioner innan du använder CBD produkter.