CBD mot ALS

CBD mot ALS

CBD olja är ett naturligt kosttillskott som används av olika anledningar, bland annat människor som är drabbade av ALS även känt som Amyotrofisk lateralskleros. Kosttillskottet innehåller något som kallas för cannabinoider, en samling ämnen som det forskats allt mer på senare tid, inklusive hur dessa kan användas på ALS. Att nyttja CBD olja mot ALS här även blivit allt mer populärt bland de som är drabbade, likaså blivit uppmärksammat i media. 

Vad är ALS?

ALS (amyotrofisk lateralskleros) är en diagnos som påverkar rörelsen i kroppens muskler, det är en så kallad neuromuskulär sjukdom. Sjukdomen gör så att motorneuroner börjar degenerera, detta innebär att rörelseprocesserna påverkas kraftigt och att musklerna försvagas. Något som kan göra att människor som är drabbade ej kan röra sig som de vill, och att de kan uppleva att kroppsdelar gör ofrivilliga rörelser. Dessa motorneuroner är de nerver som arbetar tillsammans med hjärnan för att skicka signaler till involverade muskler, ALS innebär att signalerna inte överförs korrekt till respektive muskel.

CBD mot ALS
CBD mot ALS

Symtom från ALS kan inkludera muskelsvaghet och degeneration, kramper, ofrivilliga muskelrörelser (ryckningar & muskelkramper) samt sluddrig talförmåga. ALS orsakas av en genetisk mutation, vilket innebär att de människor som står i risk att utveckla ALS ärver det från en familjemedlem, då det är en ärftlig sjukdom. Ytterligare riskfaktorer är ålder, då människor i äldre ålder är mer benägna att utveckla ALS än yngre människor. Det finns även indikationer på att ALS är mer utbredd bland män än kvinnor.

CBD Olja mot ALS – en potentiell lösning?

Genom att konsumera CBD Olja mot ALS får kroppen i sig något som kallas för cannabinoider, dessa påverkar kroppens endocannabinoida system. Ett system som spelar stor roll för vårt allmänna välmående.

Det finns flera indikationer på att CBD olja kan lindra ALS-symtom. Bland annat finns det indikationer på att CBD olja kan minska salivproduktionen, något som är fördelaktigt för patienter med ALS då de inte kan kontrollera sin muskelrörelser vilket ofta inkluderar musklerna i munnen. När det sker kan den drabbade personen lagra för mycket saliv i munnen.

En ytterligare populär egenskap hos CBD olja är att det kan bidra till att kroppsmusklerna slappnar av, något som kan vara till stor nytta för personer med ALS då deras kroppsmuskler ofta drar ihop sig, något som kan resultera i ryckningar.

Personer med ALS upplever ofta även stor smärta i kroppen och där kan CBD olja bidra med en smärtstillande egenskaper.


CBD olja Nybörjare


En bra CBD olja att börja med är Modernaturs CBD olja “Nybörjarn” som är en mild och potent CBD olja med mycket CBD / per krona.


En av fördelarna med att använda CBD olja mot ALS, är att studier indikerat på att cannabinoider (som CBD olja innehåller) kan minska kronisk smärta. Att vara drabbad av muskeldysfunktion kan vara en obekväm och smärtsam historia, samt att ALS patienter inte kan kontrollera det. Därför kan CBD olja för att lindra smärta vara ett hjälpsamt verktyg för människors liv.

CBD olja gör också att många kan sova bättre, vilket gör det enklare för den personen att få ökad sömnkvalité trots obehag och smärta.

Att bära på smärta och vara drabbad av sjukdomar gör att människor ofta har en nedsatt aptit, något som även påverka de ALS. CBD olja gör ofta att människor får en ökad aptit, vilket gör det lättare för personer att äta. Något som i sin tur leder till att personen får i sig välbehövd energi och näring.

Hur använder jag CBD Olja mot ALS?

Det är rekommenderat att använda CBD olja mot ALS genom samråd med en professionell vårdgivare såsom en läkare. Den mängd som nyttjas är beroende på ett flertal faktorer, dessa inkluderar:

  • Vilket skede sjukdommen är i
  • Vikt
  • Ålder
  • Allmänt hälsotillstånd
  • Smärttillstånd

Vid korrekt användning kan CBD olja vara ett mycket gott alternativ för många människor, var dock medveten om att varje person är olika och kan påverkas annorlunda vid användandet av CBD olja. Den rekommenderade dosen kan skilja sig från tillverkare samt vilket produkt det handlar om. Det är en god ide att börja lugnt och försiktigt för att sedan öka dosen tills önskad effekte nås. Seriösa företag har alltid med en doseringsguide som följer internationella riktlinjer. 

Sammanfattning: CBD olja mot ALS (Amyotrofisk lateralskleros)

Det finns tydliga indikationer på att CBD olja kan vara ett fördelaktigt verktyg för personer som har ALS, för att lätta deras symtom. Detta eftersom sjukdomen ofta orsakar obehag och stor smärta, vid lindring av detta kan personerna livskvalité likaså livslängd öka. Det finns egenskaper i CBD oljans cannabinoider som kan lindra smärta och göra så att kroppens muskler slappnar av. Två viktiga egenskaper för de med ALS. Det är rekommenderat att följa rekommenderade doseringar för bästa resultat. Det är även et bra ide att komplettera användningen av CBD med andra lämpliga medel och terapier. Rådgör alltid med en professionell vårdgivare innan.

Obs:

Den information som finns på denna sida är baserad forskning och studier, samt upplevelser från människor som nyttjar CBD. Informationen skall ej förväxlas eller vara ansedd att användas/ersätta sjukdomsrådgivning. CBD produkter är ett naturligt kosttillskott som ej är avsedda för att behandla, bota eller diagnosticera sjukdomar. Du bör i första hand vända dig till en läkare vid sjukdom och rådgöra över eventuella komplikationer/interaktioner innan du använder CBD produkter.