CBD mot ADHD och ADD

CBD mot ADHD och ADD

I hampaväxten finns något som kallas för cannabinoider, dessa ämnen påverkar det endocannabinoida systemet – ett stort biologiskt system som finns i alla ryggradsdjur och reglerar en rad olika funktioner. CBD Olja är en produkt som tillverkas från hampaväxten och innehåller rikliga mängder av cannabinoiden “cannabidiol” (CBD). Forskning indikerar på att cannabinoider som finns i hampa kan vara till hjälp för många olika tillstånd, inklusive för människor med ADHD & ADD.

Vad är ADHD och ADD?

Crohns sjukdom
Crohns sjukdom

ADHD och ADD är diagnoser som används för att referera till funktionsnedsättning hos personer vars beteenden kännetecknas av glömska, rastlöshet, hyperaktivitet med mera. ADD (Attention Deficit Disorder) indikerar på symtom som dåligt minne och ouppmärksamhet. ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) påvisar impulsivitet, överdriven rastlöshet eller hyperaktivitet.

Både barn och vuxna kan uppvisa symtom på ADHD och ADD. Ofta uppfattas personer med ADD som lugnare till motsats till personer med ADHD, som ofta har rastlöshet eller hyperaktivitet i sitt beteende.

Är CBD Olja Mot ADHD och ADD ett bra alternativ?

Personer med ADHD/ADD tenderar att ha låga nivåer av dopamin. Dopamin är en signalsubstans som påverkar hjärnas kognitiva förmågor såsom humör, uppmärksamhet och minne. Låga nivåer av dopamin kan orsaka uppmärksamhets störningar.

Cannabinoider som finns i dessa kosttillskott har visat sig förbättra överföringen av kemiska signalsubstanser i hjärnan, närmare bestämt dopamin, vilket bidrar till förbättrade kognitiva förmågor. Cannabinoider bidrar även med att öka aktiviteten hos receptorer vid namn “adenosin” som i sin tur kan öka koncentrationen hos personer med ADHD.

CBD bidrar till att stärka hjärnan kognitiva processer och kan där med vara ett användbart tillskott för att öka livskvalitén för människor med ADHD/ADD. Cannabinoider har visat sig kunna bidra till att lindra depression, smärta och ångest. Men även ytterligare neurologiska symtom


CBD olja Nybörjare


En bra CBD olja att börja med är Modernaturs CBD olja “Nybörjarn” som är en mild och potent CBD olja med mycket CBD / per krona.


Fördelar att använda CBD Olja mot ADHD/ADD 

Tillskillnad från läkemedel som Concetta och Ritalin som flitigt används vid hantering av ADHD/ADD, så har CBD Olja minimalt med bieffekter och har av Världshälsoorganisationen (WHO) ansett vara ett skonsamt ämne. 

Dessutom så har kosttillskottet, antiinflammatoriska, ångestdämpande och antioxidant egenskaper.

Finns det bieffekter av att använda CBD mot ADHD/ADD?

Trots att CBD anses vara ett säkert ämne så kan en del använda uppleva biverkningar. Detta är dock relativt sällsynt och är betydligt mildare än många av de konventionella behandlingsmetoderna. Biverkningar inkluderar diarré, sömnighet, aptitförändring, muntorrhet och illamående.

Hur doserar jag CBD Olja för ADHD/ADD

Varje person har unika förutsättningar, och det är högst individuellt hur olika människor reagerar på CBD. Det finns en allmän rekommendation att 25mg per dag är en tillräcklig dos för de flesta. Vissa behöver mindre, medan andra mer. En god regel att följa är att börja låg och känna sig fram. Som med mycket annat gäller det att hitta en balans. Varken för mycket, eller för lite för att få tillfredställande effekt.

Forskning kring CBD Olja mot ADHD/ADD

En studie som genomfördes på Kings college i London visade att CBD bidrog till patienters förbättrade kognitiva förmågor, högre fokus och koncentration samt minskad hyperaktivitet.

214 genomfördes en studie i tyskland där personerna som deltog visade ökad koncentrationsförmåga och bättre sömnmönster. Studien involverade 30 deltagare och genomfördes av Dr. Eva Milis och Dr. Franjo Grotenhermen – studien indikerade även på att patienterna svarade mer positivt på CBD än på konventionell medicinering för ADHD/ADD.

Obs:

Den information som finns på denna sida är baserad forskning och studier, samt upplevelser från människor som nyttjar CBD. Informationen skall ej förväxlas eller vara ansedd att användas/ersätta sjukdomsrådgivning. CBD produkter är ett naturligt kosttillskott som ej är avsedda för att behandla, bota eller diagnosticera sjukdomar. Du bör i första hand vända dig till en läkare vid sjukdom och rådgöra över eventuella komplikationer/interaktioner innan du använder CBD produkter.